Sporveien årsrapport 2021

STRATEGI | Del 2 Årsrapport 2021 25 0 300 600 900 1200 1500 2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 0 56 173 330 456 468 771 910 979 990 1 240 1 050 Med Best 2025 bygger Sporveien videre på suksessen fra de to foregående periodene. Konsernet har vist evne til å levere stadig bedre og mer effektiv kollektivtransport, og har tatt med seg inn i Best 2025 et mål om å delta aktivt i utviklingen av Oslo. Sporveiens produkter utgjør en viktig del av løsningen for å innfri målene om å gjøre byen grønnere og kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Nye mobilitetsløsninger vil bli viktige for å nå disse målene. Sporveiens nye visjon – bærekraftig mobilitet for alle – gjenspeiler denne koblingen. Samtidig har konsernet et mål om å være best i verden på å tilby kollektivtrafikk i Oslo. Dette skal blant annet oppnås gjennom å skape enda mer kollektivtrafikk for pengene, der ytterligere 250 millioner kroner i årlig effektivisering skal hentes innen 2025. De fire fokusområdene i Best 2025 er: Fornøyde reisende Jobbe enda smartere Fornye kollektivtrafikken Gripe kommersielle muligheter Selskapet realiserte i 2021 60 millioner kroner i effektiviseringsgevinster, noe som er 8 millioner mer enn planlagt på dette tidspunktet i strategiperioden. Gevinstene er primært hentet gjennom følgende tiltak: Reforhandling av eksisterende innkjøpsavtaler i konsernet Implementering av syklisk telling, knyttet til blant annet lagerstyring og innkjøp- og logistikksystem Forebyggende skadearbeid knyttet til driftsmateriell hos Unibuss Forbedret ressurs- og bemanningsplanlegging hos alle tre driftsarter Les mer om fokusområdene på neste side. BÆREKRAFTIG MOBILITET FOR ALLE DEN NYE STRATEGIEN BYGGER VIDERE PÅ EN SOLID PLATTFORM 2021–2025: Best 2025 Vekst, konkurransekraft, samfunnsansvar og gjennomføringsevne Kvalitet, sikkerhet og effektivitet Profesjonalisering, effektivisering og industrialisering Best 2020 Best 2015 • • • • • • • • 0 20 40 60 80 100 2011 2021 Høy kundetilfredshet gjennom perioden (%) 0 30 60 90 120 150 2011 2021 25 % reduksjon i kostnader per kjørte kilometer på skinner 0 50 100 150 200 250 300 2011 2021 Antall enkeltreiser (mill.) 0 20 40 60 80 100 2011 2021 Høy og stabil regulariet gjennom perioden (%) MÅL 2025: Sporveien vil bygge videre på tidligere forbedringer og realisere årlige besparelser på 1 240 millioner kroner innen 2025. FORBEDRINGSEFFEKT PER 2021: 1 05 millioner kroner i akkumulerte effektiviseringsgevinster (2020 og 2021 ikke målt pga pandemi)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=