Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 90 Årsrapport 2021 Innhold Årsregnskap 2021 Resultatregnskap 2021 Balanse 2021 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Note 17 Note 18 Note 19 Note 20 Note 21 Revisors beretning Virksomhetsområder Transaksjoner med nærstående parter Kjøp og salg av tjenester fra/til selskap i samme konsern Varer Lønnskostnad og andre godtgjørelser Pensjonskostnader og forpliktelser Varige driftsmidler Annen driftskostnad Investeringer i foretak i samme konsern Finansinntekter og kostnader Finansiell markedsrisiko Skattekostnad på ordinært resultat Selskapskapital Mellomværende med selskap i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Bankinnskudd, kontanter o.l. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Annen langsiktig gjeld Pantstillelser og garantier mv. Gjeld prosjekter (netto) Annen kortsiktig gjeld 91 92 94 95 95 96 97 97 98 99 101 104 104 105 105 107 108 109 109 109 110 110 111 112 113 114

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=