Sporveien årsrapport 2018

STRATEGI | Del 2 2024 2025 2027 Årsrapport 2018 19 2026 2028 2030 2029 Trikkeprogrammet og fremtidens byreise fullført: 87 nye trikker, som øker transport- kapasiteten med over 50 prosent i forhold til dagens nivå. Fornebubanen planlegges ferdigstilt. Banen har kapasitet til 6 000 passasjerer i timen hver vei. Innovasjon: Plan om at selv­ kjørende busser skal gjøre det mulig å tilby et finmasket busstilbud som frakter reisende videre til knutepunkt. Nye Majorstuen stasjon planlagt ferdig bygget. Ny T-banetunell Majorstuen– Tøyen, som knytter Bislett og Grünerløkkka til dagens stasjon på Stortinget, planlagt ferdigstilt med økt kapasitet for T-banen gjennom sentrum. Trikken (herunder verksteder): 2019-2020: Prosjekt Frem- tidsrettet driftskonsept og produktutvikling. 2018-2020: Prosjekt Vogn- styring. 2018-2020: Prosjekt Integrert operasjonssentral. 2018-2020: Prosjekt Frem­ tidsrettet vognvedlikehold. Infrastruktur /Trikken 2018-2020: Ombygging av Holtet base. 2019-2020: Ombygging av Grefsen base. T-banen (herunder verksteder) 2019: Etablering av ny operasjonssentral. 2019-2020: Videreutvikling av driftskonsept, for å: • forberede og gjennomføre utvidelse av rutetilbud. • øke punktlighet for å muliggjøre økt frekvens på sikt. • øke produktivitet og materiellutnyttelse i hele verdikjeden. Infrastruktur /T-banen: 2020-2021: Ombygging av Ryen base. 2020-2022: Anskaffelse av fem nye arbeidsmaskiner for infrastrukturvedlikehold. 2020-2023: Ombygging av Etterstad base. SPORVEIENS INTERNE PROSJEKTER FOR Å TILRETTELEGGE FOR ØKT KAPASITETSBEHOV FREMOVER, STRATEGI BEST 2020: Nytt signal- og sikringssystem for T-banen, planlagt innfasing. Oversikten inneholder målsatte tidspunkter. Endringer kan forekomme fremover i tid.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=