Sporveien årsrapport 2018

20 Årsrapport 2018 Del 2 | BEST 2020 BEST 2020 BEST MULIG FOR OSLO OG BEST I NORDEN Sporveien er et helintegrert konsern innenfor person­ transport som tilbyr mobilitet gjennom driftsartene T-bane, trikk og buss. Vi eier og forvalter all skinnegående infra­ struktur knyttet til T-bane og trikk, og har et helhetlig ansvar for en stor del av de daglige leveransene i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det gjelder så vel kjøring av T-bane, trikk og buss somvedlikehold og oppgradering av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveiens overordnede retning og rammer er gitt av samfunnsoppdraget «mer kollektivtrafikk for pengene». Samfunnsoppdraget betyr atvimåvære konkurransedyktige, produsere kostnadseffektivt og levere høy kvalitet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produksjonsplaner, vedlikeholds­ prosesser og trafikkstyring for å sikre et effektivt og pålitelig transportsystem. Samtidig må Sporveien være fremtidsrettet. Vi tilpasser oss fremveksten til morgendagens mobilitetsløsninger og nye produkter innenfor eksisterende og nye driftsarter. Vi ønsker å legge til rette for at de reisende kombinerer våre driftsarter somT-bane og trikkmed fremvoksendemobilitetsløsninger, som for eksempel elektriske sparkesykler, på en trygg og god måte. Målet vårt er at resultatet blir gode opplevelser for de reisende og mer kollektivtrafikk for pengene for samfunnet. Oslo-regionen er et kjerneområde for Sporveien. Gode kollektiv‑ løsninger er avgjørende for innbyggernes mobilitet og livs‑ kvalitet, og behovet øker i takt med befolkningsveksten. En rekke store prosjekter for å utvikle fremtidens T-bane- og trikketilbud er under gjennomføring, andre er under plan‑ legging eller prosjektering. Strategien innebærer at vi tar en aktiv rolle i utviklingen av kollektivtilbudet og ruster oss for å betjene veksten og endringer i kundenes behov. • Sporveiens overordnede mål mot 2020 er å bli beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport. VEKST KONKURRANSEKRAFT SAMFUNNSANSVAR GJENNOMFØRINGSEVNE Mer kollektivtrafikk for pengene Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg Innen utgangen av 2020 skal Sporveien være: «Beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport» Pålitelig – Engasjert – Samhandlende SAMFUNNS- OPPDRAG VISJON STRATEGI VERDIER SPORVEIENS VEIKART STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=