Sporveien årsrapport 2018

Årsrapport 2018 21 STRATEGI | Del 2 Ved utgangen av 2018 hadde Sporveien realisert årlige gevinster på totalt 423 millioner kroner. Dette er over målsatt nivå per 31.12.2018 i forbedringsarbeidet. Resultatene fra Best 2020 kommer i tillegg til effektene fra foregående strategiprogram Best 2015. Samlet for begge strategiperiodene hadde Sporveien ved utgangen av 2018 realisert 878,5 millioner kroner i årlige gevinster. De viktigste effektene i begge strategiperiodene er kostnads‑ reduksjoner, produksjons- og produktivitetsøkning, økt utnyttelse av vognparken, effektivisering av vedlikeholds­ arbeid og reduksjon av eksterne innkjøpskostnader. I tillegg har omlegging av pensjonsordningen redusert konsernets pensjonsforpliktelser. Sporveiens integrerte forretningsmodell er fundamentet for effektiviseringsarbeidet. Denne modellen muliggjør optimalisering av hele verdikjeden med operativ drift, ved‑ likehold, utbygging og eiendom. Effektuttaket fra strategi­ programmet reflekteres bare delvis i Sporveiens regnskap for 2018. Det gir effekt hos de andre aktørene i kollektivfamilien gjennom reduserte priser fra Sporveien. Sporveien har også sikret økt konkurransekraft som følge av en overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjons‑ ordning for alle nyansatte med virkning fra 01.04.2015. Sporveien hadde ved utgangen av 2016 et estimatavvik (pensjonsforpliktelse) knyttet til ytelsesbasert tjeneste‑ pensjon på 900 millioner kroner. Konsernstyret besluttet i 2016 å avskrive estimatavviket over en femårsperiode. Det‑ te gir en forsert amortisering som kostnadsføres. Estimat‑ avviket var per 31.12.2018 på 441 millioner kroner. Resterende estimatavvik skal amortiseres i 2019 og 2020. Ved å avvikle estimatavviket vil Sporveien ved utgangen av 2020 ha styrket konkurransekraften gjennom en bedre kostnadsstruktur med lavere årlige pensjonskostnader. 375 MILLIONER KRONER I ÅRLIGE GEVINSTER INNEN 2020 I 2018 befestet Sporveien sin posisjon i verdenstoppen i effek‑ tivitet. I en global sammenligning med 36 T-baneselskaper sikret T-banen seg pallplasseringer i produktivitet, vogntil‑ gjengelighet og kostnadsnivå per kjørte togkilometer. Under‑ søkelsen ble gjennomført av Community of Metros (CoMET) og Nova. AMBISJONSNIVÅ SPORVEIEN 2020 (MNOK) BEST 2020 PER 12.2018 Produksjonsøkning Planlagte effekter Inntektsøkning Realiserte effekter Kostnadsreduksjon Produktivitet Sporveien ambisjon 2020 110 28,4 20,9 197,7 202,4 116,4 173,7 375 50 105 110 2020 Inntektsøkning Produktivitetsøkning Kostnadsreduksjon 400 250 250 100 350 200 200 50 50 300 150 100 150 0 0 VERDENSLEDENDE I KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKSJON GJENNOM BEST 2020 SKAL SPORVEIEN I ÅRENE 2016-2020 REALISERE EN ÅRLIG EFFEKTIVISERING PÅ 375 MILLIONER KRONER. GEVINSTENE MÅLES MOT 2015-RESULTATER.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=