Sporveien årsrapport 2018

Del 1 Om Sporveien 3
Sporveiens samfunnsoppdrag - mer kollektivtrafikk for pengene 3
Dette er Sporveien 4
Nøkkeltall 5
Viktige hendelser 2018 6
Sporveissjefen 8
Bærekraftig løsning på fremtidens behov 10
Del 2 Strategi 12
Oslo: Strategiske valg da og nå – Knut Wisthus Johansen og Bernt Bull 14
Europa satser på trikk 16
Kapasitetsøkning frem mot 2030 18
Best 2020 20
Best mulig for Oslo og best i Norden 20
Strategien i praksis 22
Del 3 Virksomheten 24
Sporveiens miljøbidrag til byen – Engasjerte stemmer 26
Virksomheten – T-banen 28
Virksomheten – Trikken 30
Virksomheten – Unibuss 32
Infrastruktur og prosjekter 34
Nytt signal- og sikringsanlegg 36
Trikkeprogrammet 38
Virksomheten – Bussanlegg 40
Virksomheten – Sporveien Media 41
Del 4 Samfunnsansvar 42
Å prioritere kollektivtransport er å prioritere ungdom – Gina Gylver 44
På lag med byen, innbyggerne og miljøet 46
Del 5 Styring 58
Oslo viser vei for grønnere transport i Europa – Karmenu Vella 60
Kommentarer fra rådhuset – Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Marianne Borgen 61
Organisasjonen 62
Eierstyring og selskapsledelse 63
Konsernledelsen 66
Styret 68
Del 6 Årsberetning og -regnskap 70
Årsberetning for Sporveien AS 2018 72
Resultatregnskap 2018 81
Balanse 2018 82
Kontantstrømoppstilling 84
Regnskapsprinsipper 85
Revisors beretning 104
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=