Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 113 drift og investeringer. Nettoføring innebærer at tilskuddene går til fratrekk i eiendelenes anskaffelseskost som føres opp med nettobeløpet i balansen (nettoføring). Tilskuddene kommer indirekte til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost for eiendelen. Der offentlige tilskudd til finansiering av definerte investeringer dekker kostnaden ved investeringen fullt ut, vil nettoverdien av investeringen ikke komme frem i selskapets balanse. NOTE 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter rapporteringsperioden, samt poster som knytter seg til den ordinære driftssyklusen. Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld. Avdrag på langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder etter årets slutt, er klassifisert som kortsiktig gjeld.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=