Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 100 Årsrapport 2021 NOTE 6 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Årets opptjente pensjonsrettigheter 96 957 85 836 84 951 41 516 43 540 42 328 Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 89 200 121 686 133 364 50 783 70 619 79 204 Avkastning på pensjonsmidler -173 931 -186 943 -195 105 -103 092 -112 555 -119 196 Årets resultatføring av estimatavvik -57 369 73 035 220 571 -47 837 72 319 148 217 Administrasjonskostnader 26 250 23 821 22 614 15 370 13 976 13 508 Planendring 0 0 -16 228 0 0 -33 415 Pensjonskostnad AFP og lederordninger 300 300 300 0 0 0 Netto pensjonskostnad, ytelsesplaner -18 593 117 735 250 467 -43 280 87 899 130 646 Privat AFP 14 112 13 759 12 542 7 694 7 137 6 784 Kostnadsført pensjonstilskudd tilskuddsplaner 102 430 82 991 103 449 25 698 24 858 21 498 Årets pensjonskostnad 97 949 214 485 366 458 -9 888 119 894 158 928 Opptjente pensjonsrettigheter inkl. arbeidsgiveravgift 4 789 054 4 661 251 4 510 406 2 751 870 2 679 947 2 662 448 Pensjonsmidler -5 644 368 -5 305 965 -4 964 941 -3 325 887 -3 162 898 -3 003 612 Planendring 0 0 -16 227 0 0 -33 415 Ikke resultatført virkning av estimatavvik 44 620 57 370 -73 037 7 025 47 837 -72 320 Netto pensjonsforpliktelse -810 694 -587 344 -543 798 -566 992 -435 114 -446 899 Herav overfinansiering 812 794 589 144 553 678 -566 992 -435 114 -446 899 Pensjonsforpliktelser ytelsesordning 0 0 8 381 0 0 0 Pensjonsforpliktelse vedr. AFP-ordning 2 100 1 800 1 500 0 0 0 Sum pensjonsforpliktelser 2 100 1 800 9 881 0 0 0 Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,29 % 2,12 % 2,87 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 % 3,30 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 2,50 % 2,00 % 2,00 % Forventet pensjonsøkning 1,73 % 1,24 % 1,24 % Forventet G-regulering 2,50 % 2,00 % 2,00 %

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=