Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 101 NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER (Beløp i hele tusen) Konsernet Kjørevei inkl. tomteverdi Maskiner, rullende materiell Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Reparasjonsdeler sporvogn Sum Anskaffelseskost pr. 1.1.20 1 745 093 7 574 330 1 814 490 1 384 031 86 579 12 604 523 + Tilgang 0 542 023 92 644 607 669 0 1 242 336 - Avgang -55 498 -62 884 -21 735 -119 757 -20 487 -280 361 Anskaffelseskost pr. 31.12.20 1 689 595 8 053 469 1 885 399 1 871 943 66 092 13 566 498 + Tilgang 29 202 200 582 1 248 597 399 085 0 1 877 466 - Avgang 0 -16 548 -1 077 -962 399 -2 872 -982 896 Anskaffelseskost pr. 31.12.21 1 718 797 8 237 503 3 132 919 1 308 629 63 220 14 461 068 Oppskrivning pr. 1.1.20 68 749 0 64 271 0 0 133 020 + Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 709 0 0 -6 709 Oppskrivning pr. 31.12.20 68 749 0 57 562 0 0 126 311 + Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 449 0 0 -6 449 Oppskrivning pr. 31.12.21 68 749 0 51 113 0 0 119 862 Akk. av-/nedskrivning pr. 1.1.20 1 250 226 3 439 739 1 001 984 0 31 344 5 723 293 + Ordinære avskrivninger 51 421 399 092 82 450 0 3 759 536 722 - Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 709 0 0 -6 709 - Tilbakeført avskrivning -31 235 -28 921 -16 345 0 0 -76 501 + Nedskrivninger 0 19 676 0 0 0 19 676 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.20 1 270 412 3 829 586 1 061 380 0 35 103 6 196 481 + Ordinære avskrivninger 68 629 409 854 136 291 0 6 799 621 573 - Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 449 0 0 -6 449 - Tilbakeført avskrivning 0 -1 124 -848 0 0 -1 972 + Nedskrivninger 0 2 159 0 0 0 2 159 Akk. av-/nedskrivning pr. 31.12.21 1 339 041 4 240 475 1 190 374 0 41 902 6 811 792 Balanseført verdi pr. 31.12.20 487 932 4 223 883 881 581 1 871 943 30 989 7 496 328 Balanseført verdi pr. 31.12.21 448 505 3 997 028 1 993 658 1 308 629 21 318 7 769 138 Morselskapet Kjørevei inkl. tomteverdi Maskiner, rullende materiell Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Reparasjonsdeler sporvogn Sum Anskaffelseskost pr. 1.1.20 1 745 093 696 729 1 150 609 1 326 316 86 579 5 005 326 + Tilgang 0 53 959 10 000 581 664 0 645 623 - Avgang -55 498 -30 801 -11 537 -74 140 -20 487 -192 463 Anskaffelseskost pr. 31.12.20 1 689 595 719 887 1 149 072 1 833 840 66 092 5 458 486 + Tilgang 29 202 181 410 998 361 365 275 0 1 574 248 - Avgang 0 -130 -1 048 -934 830 -2 872 -938 880 Anskaffelseskost pr. 31.12.21 1 718 797 901 167 2 146 385 1 264 285 63 220 6 093 854 Oppskrivning pr. 1.1.20 68 749 0 64 271 0 0 133 020 + Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 709 0 0 -6 709 Oppskrivning pr. 31.12.20 68 749 0 57 562 0 0 126 311 + Avskrivning på oppskrivning 0 0 -6 449 0 0 -6 449 Oppskrivning pr. 31.12.21 68 749 0 51 113 0 0 119 862 Forts. neste side

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=