Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 104 Årsrapport 2021 NOTE 8 ANNEN DRIFTSKOSTNAD (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Konserninterne kjøp 0 0 0 3 977 2 790 183 Kjøp av eksterne tjenester 154 416 94 309 86 955 84 603 30 232 20 446 Leiekostnader eiendom inkl. vakthold 124 050 121 200 111 061 25 641 27 520 25 741 Leasing - operasjonell leie av busser 101 282 106 437 115 277 0 0 0 Bygningsstrøm 69 755 35 833 42 919 21 147 12 952 13 709 Kjørestrøm 126 615 57 558 67 681 0 0 0 Vedlikehold bygninger 5 078 7 799 9 697 1 947 3 468 1 526 Forsikringspremie 17 066 16 041 17 771 7 047 7 039 6 937 Tap på fordringer/avsetning tap kontrakter 398 1 921 345 258 1 973 -348 Andre driftskostnader 207 578 237 670 224 027 137 483 137 297 129 252 Sum 806 237 678 768 675 732 282 103 223 272 197 447 Godtgjørelse til revisor ekskl. mva. Lovpålagt revisjon 1 610 1 982 1 235 550 866 506 Andre tjenester 832 1 139 792 721 973 339 Attestasjonsoppgaver 475 26 0 94 26 0 Sum 2 917 3 147 2 027 1 365 1 865 845 Kostnader resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Utgifter til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Det vesentligste av kostnadene er relatert til lønnskostnader og innleie av ekstern arbeidskraft. NOTE 9 INVESTERINGER I FORETAK I SAMME KONSERN Sporveien AS har eierandel og stemmerett på 100 prosent i selskapene listet opp under. Alle selskapene har forretningskontor i Oslo. Anskaffelseskost pr. 31.12.19 Inng. balanse 2019 Resultat 2019 Konsernbidrag 2019 Andre endringer 2019 Utgående balanse pr. 31.12.19 Sporveien T-banen AS 89 451 58 678 7 016 -7 016 0 58 678 Sporveien Trikken AS 67 232 53 437 5 407 -5 407 0 53 437 Unibuss AS 151 261 270 437 16 622 0 0 287 059 Sporveien Media AS 120 7 712 0 0 0 7 712 Bussanlegg AS 162 900 211 955 7 962 0 0 219 917 Enebakkveien 310 AS 72 798 73 035 2 377 0 0 75 412 Sporveien Vognmateriell AS 1 223 093 1 223 093 101 852 0 3 381 1 328 325 Sum 1 766 855 1 898 347 141 236 -12 423 3 381 2 030 540 Anskaffelseskost pr. 31.12.20 Inng. balanse 2020 Resultat 2020 Konsernbidrag 2020 Andre endringer 2020 Utgående balanse pr. 31.12.20 Sporveien T-banen AS 89 451 58 678 43 668 -43 668 0 58 678 Sporveien Trikken AS 67 232 53 437 32 744 -32 744 0 53 437 Unibuss AS 151 261 287 059 44 951 0 0 332 010 Sporveien Media AS 120 7 712 126 0 0 7 838 Bussanlegg AS 162 900 219 917 13 461 0 0 233 378 Enebakkveien 310 AS 72 798 75 412 2 692 - 2 692 0 75 412 Sporveien Vognmateriell AS 1 223 093 1 328 325 131 369 0 0 1 459 694 Sum 1 766 855 2 030 540 269 011 -79 104 0 2 220 447 Forts. neste side

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=