Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 110 Årsrapport 2021 NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Selskapet har 2 768 500 aksjer pålydende NOK 110 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør TNOK 304 535. Selskapet har en aksjonær: Navn Foretaksnr. Antall Eierandel Oslo Kommune 958 935 420 2 768 500 100,00 % Ingen av selskapets tillitsmenn, administrerende direktør eller medlemmer av styret, eier aksjer i selskapet. Oslo kommune utarbeider ikke konsernregnskap der Sporveien AS inngår. NOTE 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Gjeld til Oslo kommune 5 191 470 5 234 403 5 068 560 2 649 192 2 542 565 2 235 163 Annen langsiktig gjeld 191 750 206 500 160 000 39 750 54 500 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 25 154 30 407 21 574 0 0 0 Sum 5 408 374 5 471 310 5 250 134 2 688 942 2 597 065 2 235 163 Langsiktig gjeld i konsernet er redusert med MNOK 62,9 i 2021. For morselskapet er økningen på MNOK 91,9. Endring i langsiktig gjeld i konsernet skyldes økning i lån til trikkeanskaffelsen med MNOK 162, nedbetaling av gjeld på MNOK 203 samt omklassifisering fra langsiktig til kortsiktig gjeld. Konsernet Morselskapet Avdragsprofil 2022 219 056 69 497 2023 244 056 94 497 2024 204 306 54 747 2025 204 306 54 747 Deretter 4 536 648 2 415 452 Sum langsiktig gjeld 5 408 374 2 688 942 Kortsiktig gjeld 219 056 69 497

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=