Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 111 NOTE 19 PANTSTILLELSER OG GARANTIER MV. (Beløp i hele tusen) Konsernet Morselskapet 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Gjeld som er sikret ved pant o.l. 25 154 24 136 27 592 0 0 0 Sporveien AS har ingen gjeld som har sikkerhet i pant eller kommunale garantier. Unibuss AS har gjeld på MNOK 25,1 som er sikret med pant i busser selskapet eier. Balanseført verdi av driftsmidlene som inngår som sikkerhet utgjør TNOK 12 549. Skattetrekkgarantier overfor Oslo Kemnerkontor på til sammen MNOK 122,8 fra SEB er gjeldende for understående selskaper. Samtlige av skattetrekkgarantiene utløper ved oppsigelse. 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Sporveien AS Sporveien T-banen AS Sporveien Trikken AS Sporveien Vognmateriell AS Unibuss AS Øvrig Unibuss 42 000 21 000 15 000 735 40 000 4 000 SKATTETREKKSGARANTIER (NOK 1 000) LÅNEPROFIL EKSISTERENDE GJELD FOR KONSERNET (MNOK) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2022 2023 2024 2025 Deretter Avdrag Hovedstol Konsernet hadde en snittrente på 2,23 prosent. Morselskapet hadde en snittrente på 1,7 prosent. Konsernet har ulike driftsgarantier relatert til blant annet kontrakter og husleie. Alle er knyttet til Unibuss AS. De er på til sammen MNOK 204,8.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=