Sporveien årsrapport 2021

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT | Del 4 Årsrapport 2021 57 FOKUSOMRÅDE MÅL STATUS 2021 UTSLIPP INNKJØP STØY ENERGI AVFALL Redusere egne klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2014 Redusere andre utslipp til luft og vann, og forebygge uønskede hendelser Redusere miljøbelastningen fra anskaffelser, utbygging og drift Legge til rette for økt produksjon innenfor gjeldende støykrav Redusere energibruken og kun bruke fornybar energi innen 2025 Redusere avfallsmengdene fra utbygging og drift, og oppnå kildesorteringsgrad på 90 prosent innen 2030 Klimaavtrykket redusert med 44 prosent fra 2014 Ingen alvorlige uønskede miljøhendelser Krav om fossilfrie anleggsområder er tatt i bruk i utbyggingsprosjekter Anskaffelser og forvaltning av materiell tar hensyn til sirkularitet og levetid Investeringsbeslutning om skinnepussere til T-banen og Trikken Strenge krav og grenseverdier for å minimere støy ved vedlikehold og anleggsarbeid Energibruken økte med 6 prosent fra 2020 til 2021 Kildesorteringsgrad på 91 prosent, korrigert for forurensede masser og slam • • • • • • • • • • • • • • KLIMAGASSUTSLIPP FORDELT PÅ KILDER Lokasjonsbaserte utslipp Transport Stasjonær forbrenning Fjernvarme/kjøling Flyreiser totalt Elektrisitet Avfall totalt 0,1 % 22,3 % 0,1 % 0,6 % 6,9 % 69,9 % 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KLIMAGASSUTSLIPP TOTALT 2016 2021 Lokasjonsbaserte utslipp (tonn CO ekvivalenter) 10 908,8 10 791,0 9 663,0 7 792,8 8 311,4 8 212,6

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=