Sporveien årsrapport 2021

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT | Del 4 Årsrapport 2021 59 GOD TUR MÅLOMRÅDE: AMBISJON: VI SKAL GI FOLK GODE REISEOPPLEVELSER OG FÅ DEM TRYGT FREM. Fornøyde og lojale kunder Sporveien oppnådde svært gode resultater i undersøkelsen Norsk kundebarometer i 2021. Resultatet er svært gledelig gitt all usikkerheten pandemien skapte for kundene og Sporveien. I kundetilfredsmålingen oppnådde T-banen sin beste plassering noensinne med en sterk sjetteplass, og kunne for første gang innta en plassering blant topp ti på resultatlisten, der 150 virksomheter deltok. Trikken endte noe lenger ned på listen, men kunne med 73,9 poeng allikevel feire sin høyeste totalscore i denne målingen. Trikken hadde flere endringer i rutetilbudet i 2021 på grunn av forberedelsene til nye trikker. Sporveien har jobbet systematisk med å informere om avvikene. Den høye tilfredsheten tyder på at informasjonen blir verdsatt og at kundene har stor forståelse for videreutviklingen av kollektivtilbudet. Unibuss måles som en del av fellesgruppene Buss i Oslo og Buss i regionen, og begge disse gruppene scoret også bedre enn tidligere år. Kundene har under pandemien vist at høy regularitet og opprettholdelsen av et godt rutetilbud er verdsatt, til tross for at myndighetene i perioder har frarådet reiser som ikke har vært nødvendige. Færre reisende har gitt bedre plass om bord, hvilket har gitt positivt utslag på kundetilfredsresultatene. I lojalitetsmålingen kom alle fire grupper inn blant topp ti, med henholdsvis 3. (T-banen), 5. (Buss i Oslo), 7. (Trikken) og 9. (Buss i regionen) plass. Se figur s. 60. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført faste kundemålinger om bord hos Trikken, T-banen eller Unibuss i 2021, men disse vil bli gjenopptatt når reisehverdagen igjen normaliseres. Enda sikrere reiser med T-bane og trikk T-bane og trikk er blant de sikreste transportsystemene i Norge. Sporveiens visjon er null skader eller ulykker. Sikkerhetsarbeidet er risikobasert, noe som innebærer at innsatsen blir konsentrert om de stedene og situasjonene der risikoen for uønskede hendelser er størst. Sikkerhet er også et viktig element i alle nye prosjekter for å sørge for at passasjerene opplever reisen som trygg og god når prosjektene er ferdigstilte. Utviklingen i trafikksikkerheten for Trikken var meget positiv i 2021 og det beste historiske resultatet noensinne for sikkerhetsindeksen ( jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser). Det var ingen dødsfall knyttet til kjøring av trikk og antall kollisjoner sammenlignet med 2007 er redusert med to tredjedeler. Dette er takket være systematisk sikkerhetsarbeid, årvåkne førere, samt driftssikrere trikker og infrastruktur. De gode trafikksikkerhetstallene må også sees i sammenheng med pandemiåret 2021 med færre passasjerer og trafikanter i trafikkbildet i byspor (trikkene kjører i blandet trafikk med andre trafikanter), men en økning av syklister. T-banen leverte gode trafikksikkerhetsresultater gjennom 2021, og har på flere områder forbedret resultatene sammenlignet med året før. Selv om det var et nytt år med ulike restriksjoner på grunn av pandemien, har sikkerhet vært i fokus blant alle T-banens ansatte. I 2021 ble det foretatt en omfattende sikker- hetstest av Sporveiens digitale systemer, som har ført til et større fokus på dette området. 2021 ble også året da T-banen ble berørt av en skyteepisode om bord. I etterkant av dette har T-banen både vært i dialog med politiet og evaluert egen håndtering av hendelsene. I 2021 startet Sporveien innstallering av nye sikkerhetsbelger i leddene på T-banevognene. De nye belgene skal redusere risikoen for fall mellom tog og perrong. For sikkerhetsindeks, se s. 60. Unibuss deler av konkurransemessige hensyn ikke informasjon knyttet til sitt arbeid med sikkerhet. Beredskap Kollektivtransporten i hovedstadsområdet er kritisk viktig for samfunnet og forutsetter et beredskapsnivå tilpasset risikoen for ulykker eller anslag. Systematisk beredskap og sikringsarbeid er en naturlig og viktig del av Sporveiens virksomhet, og konsernet løser disse oppgavene i tett samarbeid med nødetatene, Beredskapsetaten i Oslo kommune, jernbaneaktørene og andre kommunale og statlige sikrings- og beredskapspartnere. I henhold til et oppdatert risikobilde og vurderinger av trusselbildet fra PST ble det gjennomført oppdatering av beredskapsanalyser for å kvalitetssikre at Sporveiens beredskap står seg i forhold til det aktuelle trusselnivået. Beredskapsarbeidet i året 2021 har fokusert mye rundt Cybersikkerhet og informasjonssikkerhet med målrettet arbeid for å sikre en god beredskap rundt drifts- og sikkerhetskritiske IT-systemer. I 2021 ble det i tillegg fokusert på beredskapsmessige forhold rundt de nye SL18-trikkene, herunder tilrettelegging for og trening på redningsutstyr tilpasset Oslo brann- og redningsetat.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=