Sporveien årsrapport 2021

Del 4 | SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT 60 Årsrapport 2021 Sporveien gjennomførte 24 beredskapsøvelser og sju rene sikringsøvelser i 2021. Grunnet pandemien ble øvelsene med nødetatene begrenset til fire øvelser med Politiets Beredskapstropp DELTA, en med OBRE Redningsavdeling og to øvelser med Forsvarets ABC-skole, OBRE kjemikaliedykkere og AMK sine CBRN*- ambulanser. Hovedfokuset for øvelsene gjennom 2021 har vært samvirke og samhandling mellom de ulike innsatselementene i beredskapen, herunder interne mannskaper, nødetatene og andre spesialaktører som Politiets Beredskapstropp og Forsvarets CBRNE-spesialister. Til tross for at 2021 også har vært preget av pandemien ble de fleste av de planlagte øvelsene gjennomført i henhold til øvingsprogram, med unntak av to øvelser som ble overført til 2022 på grunn av smitterisikoen ved større øvelser med mange aktører. * CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale, som kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser ved naturskapte hendelser, ulykker eller tilsiktede handlinger, herunder terror. Sporveien gjennomfører et stort antall prosjekter for å oppgradere og modernisere T-bane- og trikketilbudet. I de senere årene har Sporveien forsterket oppfølgingen av naboer som blir berørt av anleggsprosjekter og økt kjøring med trikk og T-bane. Vi forstår at enkelte prosjekter og typer arbeid er belastende for omgivelsene og strekker oss langt for å finne gode løsninger og tilpasse oss områdene vi jobber i. Åpen linje og god dialog Sporveien ønsker å ha en åpen og god dialog med naboer og andre som blir berørt av virksomheten vår. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å gjennomføre anleggsarbeider med minst GOD NABO MÅLOMRÅDE: AMBISJON: VI SKAL HA EN ÅPEN LINJE TIL ALLE INTERESSENTER, OG SKAL TRYGGE NABOER OG BERØRTE PARTER 60 80 90 70 100 2017 2018 2019 2020 2021 NKB TILFREDSHET OG NKB LOJALITET Skala 0-100 poeng NKB-lojalitet NKB-tilfredshet Vy Flytoget T-banen Trikken Buss i Oslo Buss i Regionen 0 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 2016 Mål 1,8 SIKKERHETSINDEKS FOR TRIKK OG T BANE Mål 3,2 2017 2018 2019 2020 2021 T-banen Trikken Ulykker og alvorlige hendelser per mill. vognkm./togkm.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=