Sporveien årsrapport 2021

ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP | Del 6 Årsrapport 2021 83 Trikken har opprettholdt et godt tilbud til de reisende gjennom pandemien og leverte regularitet på 99,5 prosent i 2021, en liten forbedring fra 99,4 i 2020. Selskapet arbeider systematisk og analytisk med forbedringer og stabilitet i vognparken og infrastrukturen. Trafikksikkerheten viste også god utvikling i 2021. Antallet ulykker og alvorlige hendelser per million kjørte vognkilometer endte på 0,8, langt bedre enn målsatt 3,2. Oslos store satsing på trikk gjennom Trikkeprogrammet var i rute i 2021. Flere av de mest trafikkerte trikketraseene sto ferdige etter oppgraderinger, den tredje av de 87 nye trikkene ankom Oslo, og testkjøringen fortsatte. De nye trikkene skal godkjennes for drift med passasjerer i 2022, og leveransen av trikkene skal være komplett i 2024. Unibuss AS I 2021 fikk Unibuss et resultat etter skatt på 11,2 MNOK (2020: 44,9 MNOK). Selskapet fraktet 55 millioner passasjerer og hadde en omsetning på 1 887,8 MNOK. For andre år på rad ble antall passasjerer sterkt påvirket av pandemien. Unibuss er en av de fremste operatørene i Norge innen drift av elbusser. Høsten 2021 befestet selskapet denne posisjonen ved å vinne kontraktene for begge ruteområdene i Ruters anbudskonkurranse Indre by 2023, det største anbudet om rutetrafikk med buss i Norge. Når oppdraget starter, vil Unibuss sette 180 nye elektriske busser i drift. Kontraktene har en varighet på ti år, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år. Rutebussene kjørte tilnærmet som normalt i 2021, men tur- og ekspressbussvirksomheten i datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS opplevde svikt i markedet grunnet reiserestriksjoner, forbud mot store arrangementer og nedgang i luftfarten. Sporveien Vognmateriell AS Sporveien Vognmateriell fikk i 2021 et resultat etter skatt på 123,5 MNOK (2020: 131,4 MNOK). Resultatet blir i sin helhet overført vognanskaffelsesfondet som brukes til å investere i nytt materiell når dagens T-banevogner og trikker må avhendes. Ved utgangen av 2021 var beholdningen i fondet 1 060 MNOK, medregnet årets resultat. I 2021 ferdigstilte blant annet Sporveien Vognmateriell oppgraderingsprogrammet MLU (Mid-Life Upgrade) på T-banevognene. Det har pågått i tre år og omfattet lakkering, reparasjon av overflater, merking og tiltak i førerrom og kupeer. Flere andre tiltak ble også gjort på T-banevognene, blant dem montering av sikkerhetsbelger som reduserer faren for fall mellom tog og perrong. Selskapet arbeider dessuten med å øke energieffektiviteten og kartlegge muligheter for å forlenge levetiden til T-banevognene. Sporveien Vognmateriell fortsatte arbeidet med å forberede avhendingen av de gamle trikkene. Den første av trikkene er planlagt å gå til materialgjenvinning mot slutten av 2022. Infrastruktur og prosjekter Infrastruktur og prosjekter (IE) er en enhet i morselskapet. Enheten bidrar både til å vedlikeholde og oppgradere den eksisterende infrastrukturen gjennom flere av de store prosjektene som skal utvide kollektivkapasiteten i Oslo-regionen. I 2021 tok IE fatt på forprosjektet om Majorstuen T-baneknutepunkt. Det blir en omfattende utbygging som etter planen skal Nøkkeltall 2021 2020 2019 Driftsinntekter (MNOK) 1 064,8 1 082,8 1 040,6 Årsresultat (MNOK) -10,5 32,7 5,4 Antall reiser (mill.) 28 22 52,7 Kundetilfredshet (%) * * 97 Regularitet (%) 99,5 99,4 98,8 *Grunnet pandemi er det ikke gjennomført målinger av kundetilfredshet Nøkkeltall 2021 2020 2019 Driftsinntekter (MNOK) 1 887,8 1 663,2 1 798,0 Årsresultat (MNOK) 11,2 44,9 16,6 Antall reiser (mill.) 55 59 97 Kundetilfredshet (%) * * 94 Regularitet (%) 99,9 99,9 99,8 *Grunnet pandemi er det ikke gjennomført målinger av kundetilfredshet Nøkkeltall 2021 2020 2019 Driftsinntekter (MNOK) 742,9 731,8 692,3 Årsresultat (MNOK) 123,5 131,4 102,7 Eiendeler (MNOK) 5 604 5 749,0 5 624,0 Vognanskaffelsesfond (MNOK) 1 060 941,5 809,7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=