Sporveien årsrapport 2021

Del 6 | ÅRSBERETNING OG -REGNSKAP 98 Årsrapport 2021 NOTE 5 LØNNSKOSTNAD OG ANDRE GODTGJØRELSER (Beløp i hele tusen) 2021 2020 2019 Spesifikasjon av lønnskostnader Konsernet Lønn 1 825 000 1 611 822 1 717 381 Arbeidsgiveravgift 300 889 288 126 319 025 Pensjonskostnader ekskl. arbeidsgiveravgift 97 120 189 561 317 820 Andre lønnsrelaterte ytelser 34 292 31 295 35 815 Sum 2 257 201 2 120 804 2 390 041 Antall ansatte i konsernet ved årets slutt 3 641 3 730 3 357 Antall årsverk i konsernet 3 330 3 429 3 050 Morselskapet Lønn 385 903 329 317 339 521 Arbeidsgiveravgift 88 357 97 228 104 388 Pensjonskostnader ekskl. arbeidsgiveravgift -4 826 104 421 139 504 Andre lønnsrelaterte ytelser 18 747 16 970 19 680 Sum 488 181 547 936 603 093 Antall ansatte i morselskapet ved årets slutt 912 907 860 Antall årsverk i morselskapet 905 900 853 (Beløp i hele tusen) LØNN ANNEN GODTGJØRELSE PENSJONS- KOSTNADER Godtgjørelser konsern Adm. dir. Sporveien AS 3 129 224 109 Adm. dir. Unibuss AS 2 345 1 72 Adm. dir. Sporveien T-banen AS 1 979 0 109 Adm. dir. Sporveien Trikken AS 1 775 108 109 Adm. dir. Sporveien Vognmateriell AS 1 450 0 0 Konsernstyret 1 524 Bedriftsforsamlingen 279 Styrehonorarer datterselskaper Unibuss AS 439 Sporveien Media AS 0 Sporveien T-banen AS 0 Sporveien Trikken AS 0 Bussanlegg AS 0 Enebakkveien 310 AS 0 Sporveien Vognmateriell AS 0 Kostnader resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Utgifter til egen forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Det vesentligste av kostnadene er relatert til lønnskostnader og innleie av ekstern arbeidskraft.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDE=